Wachtdienst


Voor dringende gevallen kan u in het weekend of op feestdagen terecht bij huisartsenwachtpost Scheldekracht op het nummer 1733. De wachtpost bevindt zich in het ASZ Wetteren, wegvoeringsstraat 37, 9230 Wetteren, in de voormalige spoeddienst, en is bereikbaar van vrijdagavond 19u tot maandagmorgen 8u. 

s' Nachts tussen 23 en 8u zal u doorverwezen worden naar een wachtpost in UZ Gent of AZ Sint Lucas Gent. 


Voor dringende gevallen in de week kan u terecht bij de wachtdienst van Overmere/Kalken/Laarne van maandag 8u t/m vrijdag 19u. Deze is eveneens bereikbaar op het nummer 1733. De weekwacht wordt georganiseerd door de huisartsen van Kalken, Laarne en Overmere.   


Tandarts van wacht: 09/033.99.69.(Telefonisch bereikbaar op zaterdag, zon-en feestdagen tussen 9 en 18u.)

Apotheek van wacht: 0900/10.500 of via de website www.apotheek.be

Ambulance - Brandweer: 112

Politie: 101

Antigifcentrum: 070 245 245

Zefmoordpreventie: 1813

(Partner)Geweld, misbruik en mishandeling: 1712